ÄGD – konst, hembygd, identitet
info@konst-och-hembygd.se

Samarbeten

ÄGD har samarbetat med bl.a.

Sveriges Hembygdsförbund
Kulturrådet (ÄGD fick stöd från Kulturrådet under åren 2011–2013)
Konstnärsnämnden (ÄGD erhöll Konstnärsnämndens projektbidrag 2012)
Stockholm stad, kulturförvaltningen (ÄGD erhöll projektstöd från Stockholm Stad 2012)
Huddinge hembygdsförening
Fullersta Gård
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening
Sala kommun
Sala Hembygds- och Fornminnesförening
Västmanlands läns museum
Malmö Folkets Park
Kafé Lilla Sorg
Vimmerby Warmbadhus
ABF Stockholm
Studio 44 Stockholm
Po Hagström (samarbetspartner, ÄGD Studio 44 2013)
Mari Kretz (vernissagekort ÄGD 2013)
Ateljéföreningen Turbinen
Nils Erlandsson (hemsidan 2012)
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Brännkyrka Hembygdsförening
Hägerstens Hembygdsförening
Norra Järva Hembygdsförening