ÄGD – konst, hembygd, identitet
info@konst-och-hembygd.se

Välkommen till hemsidan för projektet ÄGD – konst, hembygd, identitet.
Frågor om projektet eller hemsidan besvaras via mail
Anna Stina Rehnström (tidigare Erlandsson), webbansvarig och projektledare.

Hembygd i vår tid

ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid. Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag. ÄGD vill skapa utrymmen för tankar och samtal kring frågor som: Vad är hembygd? Vem äger en plats? Vilka är ”de”, och vad ryms inom begreppet ”vi”? Vilka faktorer gör att man känner sig delaktig, välkommen, på en plats, i ett land, i ett sammanhang?

Ur filmen Jag skulle renovera helt och hållet, av Nathalie Álvarez Mesén

ÄGD vill bidra till nya möten mellan människor av olika härkomst, åldersgrupper, samhällsskikt och yrkesgrupper. Kombinationen hembygdsgård/samtidskonst har en stor potential för dessa möten.
Hembygdsgården symboliserar det svenska kulturarvet. Med samtidskonstens skilda uttrycksmedel, med workshops och texter kom konstnärer, filosofer och författare att gestalta och utforska frågeställningar om identitet och tillhörighet, om hembygd, och om att vara ägd.

Begreppet Hembygd

”Hembygd” (ty. Heimat) står för anknytning till en plats, tradition och släkt men är därför också ett begrepp som historiskt annekterats av konservativa och även högerextrema politiska organisationer. ”Hembygd” riskerar därför även idag att bli ett exkluderande begrepp, där de som kommer utifrån blir ”de andra”, de som hör till en annan plats eller ingen plats alls. Mot tanken på hembygd kan man ställa ett mer nomadiskt förhållande mellan individ eller kollektiv och plats. Det samtida urbana livet i Stockholm rör sig mellan dessa poler, med folk som har lång anknytning till staden och andra som är mer mobila, och återigen andra som håller på att bygga upp en mer långsiktig relation till platsen.

Konsten undersöker de processer genom vilka vi blir till som människor i en specifik, lokal hemvärld och hur denna kan verka både som en öppen, inkluderande plats där förändring hela tiden sker, och som en plats för bortträngning och förtryck av oliktänkande och annanhet.